KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 

KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 25/01/2006
KANUN NO :

5449

 
RESMİ G.TARİHİ : 08/02/2006
RESMİ G. NO : 26074
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Tanımlar, Kuruluş, Genel Koordinasyon

Madde 1 - Amaç ve kapsam
Madde 2 - Tanımlar
Madde 3 - Kuruluş
Madde 4 - Genel koordinasyon

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Yetkiler

Madde 5 -Ajansın görev ve yetkileri
Madde 6 - Bilgi toplama

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Madde 7 - Teşkilât yapısı
Madde 8 - Kalkınma kurulu
Madde 9 - Kalkınma kurulunun görev ve yetkileri
Madde 10 - Yönetim kurulu
Madde 11 - Yönetim kurulunun görev ve yetkileri
Madde 12 - Genel sekreterlik
Madde 13 - Genel sekreterin nitelikleri
Madde 14 - Genel sekreterin görev ve yetkileri
Madde 15 - Yatırım destek ofisleri
Madde 16 - Yatırım destek ofislerinin görev ve yetkileri
Madde 17 - Yatırım destek ofislerine başvuru

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Madde 18 - Ajans personelinin nitelik, statü ve hakları
Madde 19 - Gelirler ve yönetilecek fonlar
Madde 20 - Giderler
Madde 21 - Malî saydamlık ve hesap verme sorumluluğu
Madde 22 - Bütçe
Madde 23 - Bütçenin hazırlanması ve kabulü
Madde 24 - Bütçe sonuçları
Madde 25 - Denetim

Çeşitli Hükümler

Madde 26 - Muafiyet
Madde 27 - Uygulanmayacak hükümler
Madde 28 -
Madde 29 -
Madde 30 -
Madde 31 - Yürürlük
Madde 32 - Yürütme