KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BAĞLI OKULLARIN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİ İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BAĞLI OKULLARIN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİ İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KABUL TARİHİ : 26/01/2006
KANUN NO :

5450

 
RESMİ G.TARİHİ : 03/02/2006
RESMİ G. NO : 26069
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Tanımlar
Madde 4 - Okulların ve döner sermaye işletmelerinin devri
Madde 5 - Kadroların aktarılması ve personelin nakli
Madde 6 - Eğitim ve öğretimde işbirliği
Madde 7 -
Madde 8 -
Madde 9 -
Madde 10 -
Madde 11 -
Madde 12 -
Madde 13 –
Madde 14 –
Madde 15 -
Madde 16 -
Madde 17 - Yürürlük
Madde 18 - Yürütme