GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKILAT VE GÖREVLERI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE BIR GEÇICI MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN

 

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKILAT VE GÖREVLERI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE BIR GEÇICI MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN

KABUL TARİHİ : 09/02/2006
KANUN NO :

5456

 
RESMİ G.TARİHİ : 15/02/2006
RESMİ G. NO : 26081
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-