TARIM KANUNU

 

TARIM KANUNU

KABUL TARİHİ : 18/04/2006
KANUN NO :

5488

 
RESMİ G.TARİHİ : 25/04/2006
RESMİ G. NO : 26149
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Tanımlar
Madde 4 - Tarım politikalarının amaçları
Madde 5 - Tarım politikalarının ilkeleri
Madde 6 - Tarım politikalarının öncelikleri
Madde 7 - Yetki
Madde 8 - Tarımsal araştırma
Madde 9 - Çiftçi eğitimi, yayım ve danışmanlık hizmetleri
Madde 10 - Biyolojik çeşitlilik, genetik kaynakların korunması ve biyogüvenliğin sağlanması
Madde 11 - Ürün konseyleri
Madde 12 - Üretici örgütleri
Madde 13 - Sözleşmeli üretim
Madde 14 - Tarım havzaları
Madde 15 - Kırsal kalkınma
Madde 16 - Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu
Madde 17 - Kurulun görevleri
Madde 18 - Tarımsal desteklemelerin amacı ve ilkeleri
Madde 19 - Tarımsal destekleme araçları
Madde 20 - Tarımsal desteklemelerin uygulama esasları
Madde 21 - Tarımsal desteklemelerin finansmanı
Madde 22 - Salgın ve bulaşıcı hastalıklardan korunma
Madde 23 - Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
Madde 24 - Yönetmelikler
Madde 25 - Yürürlük
Madde 26 - Yürütme