TÜRKİYE İSTATİSTİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

TÜRKİYE İSTATİSTİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KABUL TARİHİ : 17/05/2006
KANUN NO :

5503

 
RESMİ G.TARİHİ : 24/05/2006
RESMİ G. NO : 26177
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-
Madde 4.-
Madde 5.-