DERNEKLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 

 

DERNEKLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KABUL TARİHİ : 08/06/2006
KANUN NO :

5519

 
RESMİ G.TARİHİ : 15/06/2006
RESMİ G. NO : 26199
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-