TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI KURULMASI HAKKINDA KANUN
 

 

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI KURULMASI HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ :

21/06/2006

KANUN NO :

5523

 
RESMİ G.TARİHİ : 04/07/2006
RESMİ G. NO : 26218
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
Madde 1.- Amaç ve kuruluş
Madde 2.- Tanımlar
Madde 3.- Ajansın görevleri
Madde 4.- Teşkilât
Madde 5.- Kurul ve görevleri
Madde 6.- Başkan
Madde 7.- Ana hizmet birimleri
Madde 8.- Danışma ve yardımcı hizmet birimleri
Madde 9.- Bütçe ve denetim
Madde 10.- Personele ilişkin hükümler
Madde 11.- Sözleşme ile araştırma, etüd, proje yaptırma
Madde 12.- Bilgi isteme ve gizliliğe uyma
Madde 13.- Yönetmelikler
Madde 14.- Uygulanmayacak hükümler
Madde 15.- Yürürlük
Madde 16.- Yürütme