MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN
 

 

MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ :

22/06/2006

KANUN NO :

5525

 
RESMİ G.TARİHİ : 04/07/2006
RESMİ G. NO : 26218
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
Madde 1.- Disiplin affının kapsamı
Madde 2.- Disiplin cezalarına karşı açılan davalar
Madde 3 - Af kapsamı dışında kalan personel
Madde 4.- Yürürlük
Madde 5.- Yürütme