ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN
 

 

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ :

29/06/2006

KANUN NO :

5531

 
RESMİ G.TARİHİ : 08/07/2006
RESMİ G. NO : 26222
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Madde 4 - Mesleğin konusu
Madde 5 - Hak, yetki ve sorumluluklar
Madde 6 - Meslek mensubu olmanın şartları ve sınav
Madde 7 - Serbest ormancılık ve orman ürünleri büroları
Madde 8 - Serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri büroları
Madde 9 - Yemin
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yasaklar ve Cezalar
Madde 10 - Yasaklar
Madde 11 - Görevle ilgili suçlar
Madde 12 - Disiplin cezaları
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 13 - Ücret
Madde 14 - Yönetmelik
Madde 15 - Yürürlük
Madde 16 - Yürütme