Madde 1 – 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci maddesinin başlığı "Terör tanımı" şeklinde değiştirilmiştir.
 


TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KABUL TARİHİ :

29/06/2006

KANUN NO :

5532

 
RESMİ G.TARİHİ : 18/07/2006
RESMİ G. NO : 26232
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-
Madde 4.-
Madde 5.-
Madde 6.-
Madde 7.-
Madde 8.-
Madde 9.-
Madde 10.-
Madde 11.-
Madde 12.-
Madde 13.-
Madde 14.-
Madde 15.-
Madde 16.-
Madde 17.-
Madde 18.-
Madde 19.-