TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA KHARKHORİN-KHOSHOO TSAIDAM ARASINDAKİ BİLGE KAĞAN YOLUNUN YAPIMINA İLİŞKİN ANLAŞMANINONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA KHARKHORİN-KHOSHOO TSAIDAM ARASINDAKİ BİLGE KAĞAN YOLUNUN YAPIMINA İLİŞKİN ANLAŞMANINONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

KABUL TARİHİ :

01/07/2006

KANUN NO :

5542

 
RESMİ G.TARİHİ : 07/07/2006
RESMİ G. NO : 26221
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-