TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA KHARKHORİN-KHOSHOO TSAIDAM ARASINDAKİ BİLGE KAĞAN YOLUNUN YAPIMINA İLİŞKİN ANLAŞMANINONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA  KHARKHORİN-KHOSHOO TSAIDAM  ARASINDAKİ BİLGE KAĞAN  YOLUNUN YAPIMINA İLİŞKİN ANLAŞMANINONAYLANMASININ  UYGUN  BULUNDUĞUNA  DAİR KANUN


Madde 1 – 17 Haziran 2005 tarihinde Ulaanbaatar'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Kharkhorin-Khoshoo Tsaidam Arasındaki Bilge Kağan Yolunun Yapımına İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

Madde 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.