SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
 

 

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ :

11/10/2006

KANUN NO :

5549

 
RESMİ G.TARİHİ : 18/10/2006
RESMİ G. NO : 26323
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar
Madde 1 – Amaç
Madde 2 – Tanımlar 
İKİNCİ BÖLÜM
Yükümlülükler ve Bilgi Değişimi
Madde 3 – Kimlik tespiti
Madde 4 – Şüpheli işlem bildirimi
Madde 5 – Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri ile diğer tedbirler
Madde 6 – Devamlı bilgi verme
Madde 7 – Bilgi ve belge verme
Madde 8 – Muhafaza ve ibraz
Madde 9 – Erişim sistemi
Madde 10 – Yükümlülerin korunması
Madde  11 – Yükümlülük denetimi
Madde 12 – Uluslararası bilgi değişimi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezalar, Elkoyma ve Kararların Bildirimi
Madde 13 – Yükümlülük ihlâlinde idarî ceza
Madde 14 – Yükümlülük ihlâlinde adlî ceza
Madde 15 – Başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi
Madde 16 – Gümrük idaresine yapılacak açıklama
Madde 17 – Elkoyma
Madde 18 – Kararların bildirimi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başkanlık ve Koordinasyon Kurulu
Madde 19 – Başkanlığın görev ve yetkileri
Madde 20 – Koordinasyon Kurulu
Madde 21 – Malî suçları araştırma uzmanı ve uzman yardımcısı
Madde 22 – Sırrın ifşaı
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 23 –
Madde 24 –
Madde 25 –
Madde 26 – Kaldırılan ve değiştirilen hükümler
Madde 27 – Yönetmelikler
Madde 28 – Maktu tutarların artırımı
Madde 29 –
Madde 30 –