KİMYASAL SİLAHLARIN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ, STOKLANMASI VE KULLANIMININ YASAKLANMASI HAKKINDA KANUN
 

 

KİMYASAL SİLAHLARIN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ, STOKLANMASI VE KULLANIMININ YASAKLANMASI HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ :

14/12/2006

KANUN NO :

5564

 
RESMİ G.TARİHİ : 21/12/2006
RESMİ G. NO : 26383
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1 – Amaç ve kapsam
Madde 2 – Tanımlar
Madde 3 – Toksik kimyasal maddeler ve bunların prekürsörlerine ilişkin cetveller
Madde 4 – Yetki ve sorumluluklar
Madde 5 – Yasaklanan faaliyetler ve uygulanacak cezalar
Madde 6 – Zehirli kimyasal maddelerin ihracatı ve ithalatı
Madde 7 – Yönetmelik
Madde 8 – Yürürlük
Madde 9 – Yürütme