2007 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
 

 

2005 MALÎ YILI KESİN HESAP KANUNU

KABUL TARİHİ :

26/12/2006

KANUN NO :

5566

 
RESMİ G.TARİHİ : 29/12/2006
RESMİ G. NO : 26391 - Mük.
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1 - Gider bütçesi
Madde 2 - Gelir bütçesi
Madde 3 - Nazım gelir ve gider
Madde 4 - Denge
Madde 5 - Tamamlayıcı ödenek
Madde 6 - Devredilen ödenek
Madde 7 - İptal edilen ödenek
Madde 8 - Devlet borçları
Madde 9 - Yürürlük
Madde 10 - Yürütme