2005 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİN HESAP KANUNU
 

 

2005 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİN HESAP KANUNU

KABUL TARİHİ :

26/12/2006

KANUN NO :

5567

 
RESMİ G.TARİHİ : 29/12/2006
RESMİ G. NO : 26391 - Mük.
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1 - Gider bütçesi
Madde 2 - Gelir bütçesi
Madde 3 - Denge
Madde 4 - Tamamlayıcı ödenek
Madde 5 - Devredilen ödenek
Madde 6 - İptal edilen ödenek
Madde 7 - Yürürlük
Madde 8 - Yürütme