DEVLET İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 

 

DEVLET İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNN

KABUL TARİHİ :

25/01/2007

KANUN NO :

5577

 
RESMİ G.TARİHİ : 31/01/2007
RESMİ G. NO :

26420

 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1 -
Madde 2 -
Madde 3 -
Madde 4 -