Basın Mevzuatı  
 

TELGRAF VE TELEFON KANUNU K.H.K
KHK/509        TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ KURULMASI HAKKINDA KANUN 
                     HÜKMÜNDE KARARNAME