Belediye ve İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 28.06.2000 Çarşamba Sayı : 24093 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı

584 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 593 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi: 19/06/2000
Karar No     : KHK/603
 
            584 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 593 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılması; 4484 sayılı Kanunla değişik 27/8/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 19/6/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 3/12/1999 tarihli ve 584 sayılı Bir İl ve İki İlçe Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki;

            a) (1) sayılı listenin; Bolu İli Kaynaşlı İlçesine Bağlanan Köyler bölümüne (19) numaralı sıradan sonra gelmek üzere

            "20  Yeşiltepe  Düzce  Kaynaşlı",

            b) (3) sayılı listenin;

            1- Gölyaka İlçesi Merkez Bucağı bölümüne (24) numaralı sıradan sonra gelmek üzere

            "25  Açma  Gölyaka  Merkez",

            2- Kaynaşlı İlçesi Merkez Bucağı bölümüne (20) numaralı sıradan sonra gelmek üzere

            "21  Yeşiltepe  Kaynaşlı Merkez",

            ibareleri eklenmiştir.

            c) (3) sayılı listenin Düzce İline Bağlanan İlçe, Bucak, Kasaba ve Köyler bölümünden "61  Körpeşler  Düzce  Merkez" ibaresi çıkarılmış ve sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

            Madde 2- 14/1/2000 tarihli ve 593 sayılı Sakarya İlinde Büyük Şehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı listenin C- Köyler bölümünün Merkez İlçe (Adapazarı) kısmına (19) numaralı sıradan sonra gelmek üzere "20 Evrenköy  Merkez  Merkez İlçe (Adapazarı)" ibaresi eklenmiştir.

            Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.C. ERSÜMER R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd.  Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.T.TOSKAY M. KEÇECİLER Prof.Dr. Ş.S. GÜREL F. BAL
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
Y. YALOVA M.YILMAZ Prof.Dr. R. MİRZAOĞLU R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı.
 
H. GEMİCİ Prof Dr. Ş. ÜŞENMEZ E.S. GAYDALI F. ÜNLÜ
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
F. BAL Prof. Dr. H.S. TÜRK S. ÇAKMAKOĞLU S. TANTAN
Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı V. Milli Savunma Bakanı  İçişleri Bakanı 
 
İ. CEM S. ORAL M.İ. TALAY K. AYDIN
Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı  Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskanBakanı
Doç.. Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. T.OSKAY Prof. Dr.H.Y. GÖKALP Y. OKUYAN
Sağlık Bakanı  Ulaştırma Bakanı V. Tarım ve Köyişleri Bakanı  Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
 
A.K. TANRIKULU M.İ. TALAY E. MUMCU
Sanayi ve Ticaret Bakanı  Kültür Bakanı  Turizm Bakanı
 
Prof. Dr. N. ÇAĞAN Prof.Dr. H.S. TÜRK
Orman Bakanı  Çevre Bakanı V.