Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
 
 EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU K.H.K 
 
KHK/490 EMNİYET TEŞKİLATI KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KHK/486 MEMURLAR İLE DİĞER BAZI KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KHK/374 3201 SAYILI EMNİYET TEŞKİLATI KANUNUNUN 19 'UNCU MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME