İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI  
SOSYAL SİGORTALAR  KURUMU KANUNU K.H.K
KHK/503 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE 190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ  HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KHK/471 190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KHK/415 4792 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNUNUN 17 NCİ MADDESİNE BİR FIKRA EKLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME