Basın Mevzuatı  

POSTA KANUNU K.H.K
KHK/509         TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ KURULMASI HAKKINDA KANUN 
                      HÜKMÜNDE KARARNAME