Belediye ve İmar Mevzuatı  
K.H.K. 
KHK/596 SİVİL SAVUNMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KHK/586 SİVİL MÜDAFAA KANUNU İLE BELEDİYE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME