Vergi Mevzuatı  
 
 K.H.K
 
KHK/449           Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname