İş ve Sosyal Güvenlik  
K.H.K
KHK/618 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞKİLATININ KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KHK/616 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞININ KURULMASI VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KHK/578 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KHK/532 ÖZELLEŞTİRMEYE BAĞLI İŞ KAYBI TAZMİNATI VE YENİ BİR İŞ BULMA, MESLEK GELİŞTİRME, EDİNDİRME VE YETİŞTİRME EĞİTİMİ İLE İLGİLİ HİZMETLERİN VERİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KHK/323 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME