Belediye ve İmar Mevzuatı  
K.H.K. 
KHK/587 ZORUNLU DEPREM SİGORTASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME