İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.09.1993 Sayı :21685 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
Bakanlar Kurulundan :

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi : 03/08/1993
Karar No      : KHK 495

            657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılması 24.6.1993 tarihli ve 3911 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 3.8.1993 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

            Madde 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesinden sonra gelen Zam ve Tazminatlar başlıklı ek maddesinin D. Emniyet Hizmetleri Tazminatı bölümünün (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “a) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan,

            1- Sınıf üstü Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için %100’üne

            2- Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettiş ve Müfettiş kadrolarına atananlar için %91’ine, 

            3- 1 ve 2 nci sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için %87’sine,

            4- 3 ve 4 üncü sınıfı Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için %75’ine,

            5- Emniyet Amirliği kadrolarına atananlar için %63’üne,

            6- Diğer kadrolara atananlar için %30’una,

            Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                                                                                          Süleyman DEMİREL
                                                                                                                          Cumhurbaşkanı 
 
Prof.Dr.Tansu Çiller
Başbakan
     
E.İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
N.CEVHERİ
Devlet Bakanı 
Y.AKTUNA
Devlet Bakanı 
M.GÖLHAN
Devlet Bakanı 
İ.TEZ
Devlet Bakanı
B.S.DAÇE
Devlet Bakanı V.
T.AKYOL
Devlet Bakanı
G.MÜFTÜOĞLU
Devlet Bakanı
N.KURT
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN
Devlet Bakanı
C.ERHAN 
Devlet Bakanı 
M.ÇİLOĞLU
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı 
A.ŞANAL 
Devlet Bakanı 
Ş.ERDEM
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY
Adalet Bakanı
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
M.GAZİOĞLU
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN 
Dışişleri Bakanı 
İ.ATİLLA
Maliye Bakanı
N.MENTEŞE
Milli Eğitim Bakanı 
O. KUMBARACIBAŞI 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
R.SERDAROĞLU
Sağlık Bakanı 
M.KÖSTEPEN
Ulaştırma Bakanı 
R.ŞAHİN
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
V.ATASOY
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
D.F.SAĞLAR 
Kültür Bakanı 
A. ATEŞ 
Turizm Bakanı
V.TANIR
Orman Bakanı
R.AKÇALI
Çevre Bakanı