İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI  
 
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONELİ İLE İLGİLİ  K.H.K
 
KHK/457 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KHK/453 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 58 İNCİ MADDESİNE BİR FIKRA EKLENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME