Ticaret Mevzuatı  
 TÜTÜN TEKELİ KANUNU K.H.K.
KHK/513        1211 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI KANUNU 3182 SAYILI  
                     BANKALAR KANUNU, 2983 SAYILI TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ  
                     HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN, 2985 SAYILI TOPLU KONUT KANUNU, 7.11.1985  
                     TARİHLİ VE 3238 SAYILI KANUN, 2499 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA  
                     DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE 1177 SAYILI TÜTÜN TEKELİ KANUNUNUN BAZI  
                     MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN  
                     ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUNUNA EK MADDELER EKLENMESİNE İLİŞKİN  
                     KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME