Belediye ve İmar Mevzuatı  
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA K.H.K. 
KHK/585 İL ÖZEL İDARESİ KANUNUNA BİR MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME