Üniversiteler Mevzuatı  
Resmi Gazete: 21.09.1987 Sayı : 19581 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: 27 Sahife:
Bakanlar Kurulu Kararı

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 


Karar Tarihi: 15/09/1987
Karar No     : KHK/292

            4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun bazı hükümlerinin değiştirilmesi; 12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9/4/1987 tarihli ve 3347 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 15/9/1987 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin (c) bendinin ikinci alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  
         “Yükseköğretim kurulu üyelerinden görev süreleri sona ereceklerin yerine seçimler Kasım ayı içinde yapılır ve atanan üyeler seçimi izleyen yıl başında göreve başlarlar.”
  
            Geçici Madde- 1987 yılının eylül ayı içinde yapılacak ad çekme işlemleri aynı yılın aralık ayı içinde yapılır.

            Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
     
Kenan EVREN
     
Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL
     
Başbakan
     
İ.K ERDEM
K.OKSAY
H.C.GÜZEL
M.V.DİNÇERLER
Devlet Bakanı Başbakan Yard.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
A.TENEKECİ
M.T.TİTİZ
A.KARAEVLİ
A.K. ALPTEMOÇİN
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı V.
M.O.SUNGURLU
Z.YAVUZTÜRK
Y.AKBULUT
V.HALEFOĞLU
Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
A.K.ALPTEMOÇİN
M.EMİROĞLU
İ.S.GİRAY
M.KALEMLİ
Maliye ve Gümrük Bakanı
Milli Eğt.Genç.ve Spor Bak.
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Sağlık ve Sosyal Yard.Bakanı
V.ATASOY
H.H.DOĞAN
M.M.TAŞÇIOĞLU
Ulaştırma Bakanı
Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
H.C.ARAL
S.N.TÜREL
A.M.YILMAZ
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı