Üniversiteler Mevzuatı  
Resmi Gazete: 12.09.2000 Salı Sayı : 24168 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 
 

Karar Tarihi: 25/07/2000
Karar No     : KHK/612

            Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda değişiklik yapılması; 29/6/2000 tarihli ve 4588 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 25/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "c) Rektörlüğe bağlı Teknik Eğitim Fakültesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi ve Mesleki Eğitim Fakültesi ile Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi'nin birleştirilmesiyle oluşturulan Mesleki Eğitim Fakültesi'nden;

            d) Rektörlüğe bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Çorum İlahiyat Fakültesi, Çorum Veteriner Fakültesi, Kastamonu Orman Fakültesi, Kırşehir Ziraat Fakültesi, Çorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnebolu Su Ürünleri Fakültesi, Çorum Mühendislik Fakültesi ile İletişim Fakültesi'nden;"

            Madde 2- 2809 sayılı Kanun'un 25 inci maddesinin (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "d) Rektörlüğe bağlı İlahiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve İletişim Fakültesi'nden;"

            "f) Rektörlüğe bağlı Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Kayseri Meslek Yüksekokulu ve Yozgat Meslek Yüksekokulu'ndan;"

            Madde 3- 2809 sayılı Kanun'un 33 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "b) Rektörlüğe bağlı Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Tıp Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Hakkari Eğitim Fakültesi'nden;"

            Madde 4- 2809 sayılı Kanun'un ek 18 inci maddesinin (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "a) Rektörlüğe bağlı Fen-Edebiyat Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Uşak Eğitim Fakültesi, Uşak Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültesi, Uşak Fen-Edebiyat Fakültesi, Uşak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Afyon Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan;"

            "c) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden;"

            Madde 5- 2809 sayılı Kanun'un ek 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasına (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

            "g) Eczacılık Fakültesi ve Eğitim Fakültesinden,

            h) Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Avrupa Birliği Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü ve Yanık, Yangın ve Doğal Afetler Enstitüsünden,"

            Madde 6- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 7- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 

Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M. YILMAZ R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.T.TOSKAY M. KEÇECİLER Porf.Dr. Ş.S. GÜREL Prof.Dr.T.TOSKAY
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V.
 
Y. YALOVA M.YILMAZ Prof. Dr. R.MİRZAOĞLU R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı 
 
H. GEMİCİ Prof Dr. Ş. ÜŞENMEZ E.S. GAYDALI F. ÜNLÜ
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr. Ş.ÜŞENMEZ Prof. Dr. H.S. TÜRK S.ÇAKMAKOĞLU S. TANTAN
Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı  Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı
 
İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU K. AYDIN
Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı 
 
Doç. Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H.Y. GÖKALP Y.OKUYAN 
Sağlık Bakanı  Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı  Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı
 
A.K.TANRIKULU M. C. ERSÜMER M. İ. TALAY E. MUMCU
Sanayi ve Ticaret Bakanı  Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Kültür Bakanı  Turizm Bakanı 
 
Prof.Dr.N.ÇAĞAN F.AYTEKİN
Orman Bakanı Çevre Bakanı