Bakanlık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 25.04.1988 Sayı :19795 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:27 Sahife: 230
Bakanlar Kurulundan :

233 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 

Karar Tarihi : 27/04/1988
Karar No      : KHK 315

            233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinde değişiklik yapılması; 12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9/4/1988 tarihli ve 3347 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 27/2/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

            Madde 1- 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesine aşağıdaki (3) numaralı fıkra ilave edilmiştir. 

            Madde 2- Bu kanun hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- bu kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 
     
Kenan EVRAN
     
Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL 
     
Başbakan
     
İ.K.ERDEM
K.OKSAY
A.TENEKECİ
V.ATASOY
Devlet Bakanı ve Başb.Yard.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
M.YAZAR
A.KAHVECİ
A.KAHVECİ
M.YAZAR
Devlet Bakanı V.
Devlet Bakanı V.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
N.KİTAPÇI
N.KİTAPÇI 
M.O.SUNGURLU
E.VURALHAN
Devlet Bakanı V.
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı
M.KALEMLİ
E.PAKDEMİRLİ
A.K.ALPTEMOÇİN
H.C.GÜZEL
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
Maliye ve Gümrük Bakanı
Milli Eğit. Genç. ve Spor Bak.
İ.S.GİRAY
B.AKARCALI
E.PAKDEMİRLİ
H.H.DOĞAN
Bayındırlık ve İskan Bak.
Sağ. ve Sosyal Yard. Bak.
Ulaştırma Bakanı
Tarım Orman ve Köyişleri Bak.
İ.AYKUT
Ş.YÜRÜR
F.KURT
M.T.TİTİZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı