Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 11.08.1989 Sayı :20149 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29-1 Sahife: 488
Bakanlar Kurulundan : 
 
78 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADROLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLER İLE 190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 
Karar Tarihi : 04/08/1989 
Karar No      : KHK 377 

            78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin eki cetvellerde değişiklik yapılması; 12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9/4/1987 tarihli ve 3347 sayılı, 12/10/1988 tarihli ve 3479 sayılı, 1/6/1989 tarihli ve 3569 sayılı Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca 4/8/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

            Madde 1- Ege Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiştir. 

            Madde 2- Çeşitli Kurum ve kuruluşların taşra teşkilatlarına ait ekli (2) sayılı listede yeralan kadroları iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 1 ve 3 sayılı cetvellerin ilgili bölümlerinden çıkarılmıştır. 

            Madde 3- 3578 sayılı 4 İl ve 5 İlçe Kurulması Hakkında Kanunla kurulan illerde ve ilçelerde kullanılmak üzere ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 1 ve 3 sayılı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir. 

            Madde 4- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

            Madde 5- Bu Kanun Hükmünde Kararnameyi Bakanlar Kurulu yürütür. 
 
      Kenan EVREN Cumhurbaşkanı
T. Özal
     
Başbakan
     
A.BOZER
K.İNAN
G. TANER
C.ÇİÇEK
Devlet Bak. ve Başbakan Yrd.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
I.ÇELEBİ
M. YAZAR
İ.ÖZARSLAN
S.SERT
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
E.KONUKMAN
İ.AŞKIN
M.O.SUNGURLU
İ.S. GİRAY
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı
A. AKSU
A.M. YILMAZ
E. PAKDEMİRLİ
A.AKYOL
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı 
Maliye ve Gümrük bakanı
Milli Eğitim Bakanı
C. ALTINKAYA
H.ŞIVGIN
C. TUNCER
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Sağlık Bakanı
Ulaştırma Bakanı
İ.KAYALAR
İ.AYKUT
Ş.YÜRÜR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT
N.K. ZEYBEK
İ. AKÜZÜM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Kültür Bakanı
Turizm Bakanı

 
 
 
 1 SAYILI LİSTE

KURUM: EGE ÜNİVERSİTESİ

 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN AKADEMİK KADROLARIN
 
Unvanı Derecesi (1) Sayılı Cetvel Adedi (2) Sayılı Cetvel Adedi
Profesör
1
9
-
 
2 SAYILI LİSTE

KURUMU: İŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İPTALİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
1 GİH Bucak Müdürü
3
6
 
6
2 GİH Bucak Müdürü
4
1
 
1
3 GİH Tercüman
6
4
 
4
4 GİH Tercüman
8
4
 
4
5 GİH Sivil Savunma Memuru
7
4
 
4
6 GİH Daktilograf
10
8
 
8
7 GİH Veri Haz. ve Kon. İşl.
10
13
 
13
8 YH Hizmetli
7
12
 
12
9 YH Hizmetli
12
7
 
7
   
TOPLAM
59
 
59
 

KURUMU: MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İPTALİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
10 YH Hizmetli
10
4
 
4
11 YH Hizmetli
11
8
 
8
12 YH Hizmetli
12
8
 
8
   
TOPLAM
20
 
20
 

KURUMU: MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İPTALİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
13 TH Teknisyen
9
14
 
14
14 TH Teknisyen
10
28
 
28
   
TOPLAM
42
 
42
 

KURUMU: BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İPTALİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
15 TH  Mühendis 
6
32
 
32
16 TH Jeolog
3
1
 
1
17 TH Jeolog
4
1
 
1
18 TH Jeolog
5
3
 
3
   
TOPLAM
37
 
37
 

KURUMU: SAĞLIK BAKANLIĞI
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İPTALİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
19 SH Sağlık ve Savaş Memuru
7
10
 
10
20 SH Sağlık ve Savaş Memuru
8
5
 
5
21 SH Hemşire Yardımcısı
5
6
 
6
22 SH Hemşire Yardımcısı
6
15
 
15
23 SH Hemşire Yardımcısı
7
17
 
17
24 SH Hemşire Yardımcısı
8
8
 
8
25 SH Hemşire Yardımcısı
9
1
 
1
26 SH Hemşire Yardımcısı
10
8
 
8
27 YH Teknisyen Yardımcısı
9
16
 
16
28 YH Bekçi
8
5
 
5
29 YH Bekçi
9
10
 
10
30 YH Bekçi
10
3
 
3
   
TOPLAM
104
 
104
 

KURUMU: TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İPTALİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
31 YH Teknisyen Yardımcısı
5
25
 
25
32 YH Teknisyen Yardımcısı
6
11
11
5
   
TOPLAM
36
 
36
 

KURUMU: SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İPTALİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
33 GİH Memur 
10
2
 
2
34 GİH Memur 
11
11
 
11
35 GİH Memur 
12
3
 
3
36 TH Mühendis
6
5
 
5
37 TH Mühendis
7
5
 
5
   
TOPLAM
26
 
26
 

KURUMU: KÜLTÜR BAKANLIĞI
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İPTALİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
38 Müze Araştırmacısı
3
1
 
1
39 Müze Araştırmacısı
4
1
 
1
40 Müze Araştırmacısı
5
1
 
1
41 Müze Araştırmacısı
6
1
 
1
42 Müze Araştırmacısı
7
2
 
2
43 Memur
7
2
 
2
44 Memur
10
2
 
2
45 Memur
11
2
 
2
46 Memur
13
1
 
1
47 Daktilograf
11
1
 
1
48 Teknisyen
3
1
 
1
49 Hizmetli
10
1
 
1
   
TOPLAM
16
 
16
 

KURUMU: TURİZM BAKANLIĞI
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İPTALİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
50 GİH Memur
11
1
 
1
51 GİH Memur
12
2
 
2
52 YH Bekçi
8
1
 
1
   
TOPLAM
4
 
4
 

KURUMU: DİYANET İŞLERİ BAKANLIĞI
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İPTALİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
53 DH Vaiz 
7
5
 
5
54 DH Murakıp
7
4
 
4
   
TOPLAM
9
 
9
 

KURUMU: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İPTALİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
55 GİH Tapu Sicil Müdür Yrd.
6
5
 
5
   
TOPLAM
5
 
5
 

KURUMU: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İPTALİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
56 EM.H Emniyet Amiri
4
25
 
25
57 EM.H Baş Komiser
5
37
 
37
58 EM.H Komiser Muavini
6
10
 
10
   
TOPLAM
72
 
72
 

KURUMU: GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İPTALİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
59 GİH İlçe Genç. ve Spor Md.
2
4
 
4
60 GİH Memur
9
6
 
6
61 GİH Memur
10
6
 
6
   
TOPLAM
16
 
16
 

KURUMU: SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GEN. MÜD.
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İPTALİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
62 EÖH Öğretmen
9
4
 
4
63 EÖH Öğretmen
10
4
 
4
   
TOPLAM
8
 
8
 

KURUMU: KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İPTALİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
64 GİH Memur
10
21
 
21
65 TH Topoğraf
7
15
 
15
   
TOPLAM
36
 
36
 

KURUMU: İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İPTALİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
66 GİH Memur
10
4
 
4
67 GİH Memur
11
8
 
8
   
TOPLAM
12
 
12
 

KURUMU: SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İPTALİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
68 GİH Memur 
6
10
 
10
69 GİH Memur 
7
5
 
5
70 GİH  Memur 
8
17
 
17
   
TOPLAM
32
 
32
 

KURUMU: BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İPTALİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
71 GİH Memur
10
24
 
24
   
TOPLAM
24
 
24
 
3 SAYILI LİSTE
 
KURUMU: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
TEŞKİLATI: TAŞRA
 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
1 GİH Nüfus ve Vatan. Md.
1
4
 
4
2 GİH Özel Kalem Müdürü 
2
4
 
4
3 GİH Plan. ve Koord. Md.
2
4
 
4
4 GİH  Yazı İşleri Müdürü
2
4
 
4
5 GİH Nüfus Müdürü
1
5
 
5
6 GİH Planlama Uzm. Yrd.
9
5
 
5
7 GİH Anbar Memuru
10
4
 
4
8 YH Şoför
12
4
 
4
9 YH Bekçi
12
21
 
21
10 GİH Dağıtıcı
12
4
 
4
 

KURUMU: MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
11 GİH Defterdar
1
4
 
4
12 GİH Defterdar Yardımcısı
1
4
 
4
13 GİH Milli Emlak Müdürü
2
8
 
8
14 GİH Personel Müdürü
2
4
 
4
 

KURUMU: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
15 GİH İl Milli Eğt. Md.
1
4
 
4
16 GİH Milli Eğt. Md. Yrd.
1
4
 
4
17 GİH İlçe Milli Et. Md.
1
8
 
8
18 GİH Şube Müdürü
2
1
 
1
19 GİH Şube Müdürü
3
2
 
2
20 GİH Sivil Savunma Uzmanı
3
5
 
5
21 GİH Şef
4
4
 
4
22 GİH Şef
5
8
 
8
23 GİH Şef
7
5
 
5
 

KURUMU: BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
24 GİH Bayın. ve iskan Md.
1
5
 
5
25 GİH Bayın. ve iskan Md. Yrd.
1
4
 
4
26 GİH Şube Müdürü
2
9
 
9
27 GİH Şef
4
16
 
16
 

KURUMU: SAĞLIK BAKANLIĞI
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
28 GİH İl Sağlık Müd.
1
84
 
84
29 GİH İl Sağlık Md. Yrd.
1
4
 
4
30 GİH İl Sağlık Md. Yrd.
2
4
 
4
31 GİH Şube Müdürü
2
24
 
24
32 GİH Şube Müdürü
3
24
 
24
33 GİH Sivil Savunma Uzmanı
2
4
 
4
34 GİH Şef
4
6
 
6
35 GİH Şef
5
8
 
8
36 GİH Şef
6
10
 
10
37 GİH Şef
7
16
 
16
 

KURUMU: TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
38 GİH İl Müdürü
1
4
 
4
39 GİH İl Müdür Yardımcısı
1
4
 
4
40 GİH Şube Müdürü
2
28
 
28
 

KURUMU: SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
41 GİH İl Sanayi ve Tic. Md.
1
4
 
4
42 GİH İl San. ve Tic. Md. Yrd.
2
1
 
1
43 GİH Şube Müdürü
2
4
 
4
44 GİH Şube Müdürü
3
1
 
1
45 GİH Şef
4
4
 
4
46 GİH Şef
6
4
 
4
47 GİH Şef
7
4
 
4
48 GİH Sicil Memuru
10
4
 
4
 

KURUMU: KÜLTÜR BAKANLIĞI
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
49 GİH İl Kültür Md.
1
4
 
4
50 GİH İl Kül. Müd. Yrd.
2
5
 
5
51 GİH Şube Müdürü
2
2
 
2
52 GİH Şube Müdürü
3
2
 
2
53 GİH Şef
4
1
 
1
54 GİH Şef
5
1
 
1
55 GİH Şef
6
1
 
1
 

KURUMU: TURİZM BAKANLIĞI
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
56 GİH İl Turizm Müdürü
1
4
 
4
57 GİH İl Turizm Md. Yrd.
2
4
 
4
58 GİH Şube Müdürü
2
2
 
2
59 GİH Şube Müdürü
3
2
 
2
 

KURUMU: DİYANET İŞLERİ BAKANLIĞI
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
60 GİH İl Müftüsü
1
4
 
4
61 GİH İl Müftü Yardımcısı
2
4
 
4
62 GİH İlçe Müftüsü
1
1
 
1
 

KURUMU: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
63 GİH Tapu Sicil Müdürü
3
5
 
5
 

KURUMU: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
64 EM.H İl Emniyet Müdürü
1
4
 
4
65 EM.H İl Emniyet Müdür Yrd.
1
10
 
10
66 EM.H Şube Müdürü
2
58
 
58
 

KURUMU: GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
67 GİH İl Genç. ve Spor Md.
1
4
 
4
68 GİH Şube Müdürü
2
12
 
12
 

KURUMU: SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GEN. MÜD.
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
69 GİH İl Müdürü
1
4
 
4
70 GİH İl Müdür Yardımcısı
2
4
 
4
 

KURUMU: KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
71 GİH Köy Hizm. İl Müdürü
1
4
 
4
72 GİH Köy Hizm. İl Md. Yrd.
1
4
 
4
73 GİH Şube Müdürü
2
14
 
14
74 GİH Şube Müdürü
3
14
 
14
 

KURUMU: İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
75 GİH Şube Müdürü
2
4
 
4
76 GİH Şef
4
4
 
4
77 GİH Şef
5
4
 
4
 

KURUMU: SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
78 GİH Sigorta Müdürü
1
4
 
4
79 GİH Sigorta Müdür Yrd.
2
8
 
8
80 GİH Şef
4
12
 
12
81 GİH Şef
5
8
 
8
 

KURUMU: BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLATI: TAŞRA

 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
82 GİH İl Müdürü
1
4
 
4
83 GİH İl Müdür Yardımcısı
2
8
 
8
84 GİH Şube Müdürü
3
4
 
4
85 GİH Şef
5
8
 
8