Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 09.11.1989 Sayı :20336 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29-1 Sahife: 554
Bakanlar Kurulundan : 
 
BİLİM VE TEKNOLOJİ YÜKSEK KURULU KURULMASINA İLİŞKİN 77 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 
Karar Tarihi : 01/11/1989 
Karar No      : KHK 391

            Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi; 12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9/4/1987 tarihli ve 3347 sayılı, 12/10/1988 tarihli ve 3479 sayılı, 1/6/1989 tarihli ve 3569 sayılı Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca 1/11/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 77 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, Başbakan’ın başkanlığında, ilgili Devlet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Maliye ve Gümrük Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, YÖK Başkanı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı, TÜBİTAK Başkanı ile bir yardımcısı, TAEK Başkanı, TRT Genel Müdürü, TOBB Başkanı ve YÖK’ün belirleyeceği, konu ile ilgili gelişmiş bir üniversitenin geçeceği bir üyeden oluşur.”

            Madde 2- 77 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4-Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 
      Kenan EVREN Cumhurbaşkanı
T. ÖZAL      
Başbakan      
A.BOZER K.İNAN G. TANER C.ÇİÇEK
Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı
I.ÇELEBİ M.YAZAR İ.ÖZARSLAN S.SERT
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
E.KONUKMAN İ.AŞKIN M.O.SUNGURLU İ.S. GİRAY
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı
A. AKSU A.M. YILMAZ E. PAKDEMİRLİ A.AKYOL
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı  Maliye ve Gümrük bakanı Milli Eğitim Bakanı
C. ALTINKAYA H.ŞIVGIN C. TUNCER
Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı
İ.KAYALAR İ. AYKUT Ş.YÜRÜR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT N.K. ZEYBEK İ. AKÜZÜM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Kültür Bakanı Turizm Bakanı