Bakanlıklar Mevzuatı  
 
K.H.K.
 
KHK/502     İNSAN HAKLARI TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE  
                  KARARNAME