Yargı Mevzuatı  
Resmi Gazete: 28.09.2000 Perşembe Sayı : 24184 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı

HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi: 24/08/2000
Karar No     : KHK/621

            Hakimler ve Savcılar Kanununda değişiklik yapılması; 29/6/2000 tarihli ve 4588 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 24/8/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 24.2.1983 tarih ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin başındaki "Bütün" sözcüğünden önce gelmek üzere "Ceza infaz kurumları ve tutukevleri, çocuk ıslah ve eğitimevleri ile müşahede merkezlerinin memur ve hizmetlileri ile" ibaresi eklenmiş ve (b) bendinden sonra gelen paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "İlk defa atanmalarında, memuriyete giriş sınavları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu sınavlarda başarılı olanlar arasından; Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilen nitelikleri taşıyan ve atanma hakkını elde edenler, Devlet Personel Başkanlığınca Adalet Bakanlığına bildirilir. Bakanlık, atamaları adalet komisyonlarınca yapılacak olanları ayırarak ilgili adalet komisyonlarına gönderir. Atama işlemleri, ilgili adalet komisyonlarınca yapılır ve Bakanlığın onayı ile tamamlanır."

            Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 

Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M. YILMAZ R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.T.TOSKAY M. KEÇECİLER Porf.Dr. Ş.S. GÜREL F. BAL
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
Y. YALOVA M.YILMAZ Prof. Dr. R.MİRZAOĞLU R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
H. GEMİCİ Prof Dr. Ş. ÜŞENMEZ E.S. GAYDALI Prof.Dr. Ş.S. GÜREL
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V.
 
A. ÇAY Prof. Dr. H.S. TÜRK S.ÇAKMAKOĞLU S. TANTAN
Devlet Bakanı  Adalet Bakanı  Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı
 
İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU Prof.Dr.H.Y.GÖKALP
Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı V.
 
Doç. Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H.Y. GÖKALP Y.OKUYAN 
Sağlık Bakanı  Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı  Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı
 
A.K.TANRIKULU M.C. ERSÜMER M.İ.TALAY R.K.YÜCELEN
Sanayi ve Ticaret Bakanı  Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Kültür Bakanı  Turizm Bakanı V.
 
Prof.Dr.N.ÇAĞAN F.AYTEKİN
Orman Bakanı Çevre Bakanı