Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ K.H.K
KHK/629 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU İLE JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KHK/507 JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKÜMÜNDE KARARNAME

KHK/486 MEMURLAR İLE DİĞER BAZI KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME