Üniversite Mevzuatı  

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUN K.H.K.

KHK/515       YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI HAKKINDA 41 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE
                    KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR 2809 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK
                    YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
KHK/496       YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI HAKKINDA 41 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE 
                    KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR 2809 SAYILI KANUN İLE 78 VE 190 
                    SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BU KANUN 
                    İLE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE YENİ EK VE GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİ 
                    HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME