İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 

 K.H.K.

 
KHK/594 SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNUNDA VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME