Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  

 K.H.K

KHK/589 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME