Tüm Mevzuatlar  
Resmi Gazete: 02.12.1987 Sayı :19652 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 27 Sahife: 167
Bakanlar Kurulundan :
 
BAZI KANUNLARIN MADDE NUMARALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 
 
Karar Tarihi : 11/09/1987
Karar No      : KHK 291
            Bazı kanunların madde numaralarının değiştirilmesi; 2/2/1984 tarihli ve 2977 sayılı Kanunun 3296 sayılı Kanunla değişik dördüncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca 11/9/1987 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Amaç
         Madde 1- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, hukuki durumda herhangi bir değişiklik yapmamak üzere kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, müessir ve ekonomik şekilde yürütülmesini temin için, bazı kanunların mükerrer ve düzensiz olan ek veya geçici madde numaralarında teselsülün sağlanmasıdır.

            Bazı Ek Madde Numaralarının Değiştirilmesi ve Müstakil Maddelerin Ek Maddeye Dönüştürülmesi

         Madde 2- (1) sayılı listede tarih ve sayıları gösterilen kanunlar ile;

            a) Karşılarındaki kanuna eklenmiş bulunan ek maddelerin numaraları ile müstakil madde olarak getirilmiş olan hükümlerin numaraları, “Ek Maddenin Yeni Numarası” sütununda görüldüğü şekilde değiştirilerek teselsül ettirilmiş,

            b) Hizalarındaki kanuna numarasız olarak getirilmiş olan ek maddeler ise belirtilen sütundaki gibi numaralandırılmışlardır.

         Geçici Madde Numaralarının Değiştirilmesi
            Madde 3- (2) sayılı listede tarih ve sayıları gösterilen kanunlar ile karşılarında gösterilen kanuna;

            a) Düzensiz olarak getirilen geçici maddelerin numaraları, “Geçici maddenin Yeni Numarası” sütununda görüldüğü şekilde değiştirilerek teselsül ettirilmişler,

            b) Numarasız olarak eklenen geçici maddeler ise belirtilen sütundaki gibi numaralandırılmışlardır.

         Ek Geçici madde Numaralarının Değiştirilmesi
            Madde 4- (3) sayılı listede tarih ve sayıları gösterilen kanunlar ile karşılarında gösterilen kanuna;

            a) Düzensiz olarak getirilen ek geçici madde numaraları, “Ek Geçici Maddenin Yeni Numarası” sütununda görüldüğü şekilde değiştirilerek teselsül ettirilmişler,

            b) Numarasız olarak eklenen ek geçici maddeler ise belirtilen sütundaki gibi numaralandırılmışlardır.

         Yürürlük
            Madde 5- Bu Kanun Hükmünde Kararnameye yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme

            Madde 6- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
      Kenan EVREN Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL
     
Başbakan
     
İ.K.ERDEM
K.OKSAY
H.C.GÜZEL 
M.V.DİNÇERLER
Devlet Bak. Başbakan Yrd.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
A.TENEKECİ
M.T.TİTİZ
A.KARAEVLİ
A.BOZER
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı 
M.O.SUNGURLU
Z.YAVUZTÜRK
Y.AKBULUT
V.HALEFOĞLU
Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı 
Dışişleri Bakanı 
A.K.ALPTEMOÇİN
M.EMİROĞLU 
İ.S.GİRAY
M.KALEMLİ
Maliye ve Gümrük Bakanı
Milli Eğt. Genç. ve Spor Bak. 
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Sağlık ve Sos. Yard. Bakanı 
V.ATASOY
H.H.DOĞAN 
M.M.TAŞÇIOĞLU
Ulaştırma Bakanı
Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı 
Çalışma ve Sosyal Yard. Bakanı
H.C.ARAL 
S.N.TÜREL
A.M.YILMAZ
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Kültür ve Turizm Bakanı
 

11/9/1987 tarih ve 291 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Listeler

1 SAYILI LİSTE

            EK MADDE EKLEYEN VEYA MÜSTAKİL            EK MADDENİN VEYA MÜSTAKİL
            HÜKÜM GETİREN KANUNUN                               HÜKMÜN EKLENDİĞİ ANA KANUNUN
 

Tarihi:
Sayısı:
Madde No: Tarihi: 
Sayısı:
Ek Maddenin 
          Yeni No:
12.12.1923
381
Maddeyi //Kanuniye 29.11.1920
66
Ek Madde 1
4.12.1924
525
Madde 2  29.11.1920
66
Ek Madde 2
    Madde 3     Ek Madde 3
30.5.1926
869
Madde 2 29.11.1920
66
Ek Madde 4
    Madde 3     Ek Madde 5 
    Madde 4     Ek Madde 6
    Madde 5     Ek Madde 7
26.2.1927
977
Madde 1 29.11.1920
66
Ek Madde 8
    Madde 2      Ek Madde 9
    Madde 3      Ek Madde 10
26.1.1939
3579
Madde 1  29.11.1920
66
Ek Madde 11
21.12.1931
1900
Madde 1 4.2.1340
406
Ek Madde 1
    Madde 2     Ek Madde 2
    Madde 3     Ek Madde 3
    Madde 4     Ek Madde 4
    Madde 5     Ek Madde 5
    Madde 6     Ek Madde 6
    Madde 7     Ek Madde 7
    Madde 8     Ek Madde 8
    Madde 9     Ek Madde 9 
    Madde 10     Ek Madde 10
    Madde 11     Ek Madde 11
    Madde 12     Ek Madde 12
    Madde 13     Ek Madde 13
18.5.1935
2722
Madde 1 4.2.1340
406
Ek Madde 14
    Madde 2     Ek Madde 15
    Madde 6     Ek Madde 16
5.7.1939
3664
Madde 2 18.3.1924
442
Ek Madde 1
    Madde 3     Ek Madde 2
    Madde 4     Ek Madde 3
    Madde 5     Ek Madde 4
    Madde 6     Ek Madde 5
18.7.1963 
286
Ek Madde 9  18.3.1924
442
Ek Madde 8
20.5.1987
3367
Ek Madde 11 18.3.1924
442
Ek Madde 9
    Ek Madde 12     Ek Madde 10
    Ek Madde 13     Ek Madde 11
    Ek Madde 14     Ek Madde 12
    Ek Madde 15     Ek Madde 13
    Ek Madde 16      Ek Madde 14
    Ek Madde 17     Ek Madde 15
28.5.1929
1463
Madde 1 22.4.1925
657
Ek Madde 1
2.1.1961
203
Madde 2 22.4.1925
657
Ek Madde 2
13.7.1967
903
Madde 4 17.2.1926
743
Ek Madde 1 
    Madde 5/N     Ek Madde 2
    Madde 6     Ek Madde 3
23.2.1934
2659
Madde 1 28.4.1926
831
Ek Madde 1
    Madde 2     Ek Madde 2
    Madde 3     Ek Madde 3
    Madde 4     Ek Madde 4
    Madde 5     Ek Madde 5
    Madde 6     Ek Madde 6
    Madde 7     Ek Madde 7
    Madde 8      Ek Madde 8
    Madde 9     Ek Madde 9
6.5.1960
7473
Madde 1 29.5.1926
867
Ek Madde 1
1.2.1963
170
Madde 1 29.5.1926
867
Ek Madde 2
    Madde 2     Ek Madde 3
28.12.1933
2376
Madde 1 10.6.1926
927
Ek Madde 1
    Madde 2     Ek Madde 2
14.6.1935
2809
Madde 1 10.6.1926
927
Ek Madde 3
    Madde 2     Ek Madde 4
17.6.1942
4268
Madde 2 10.6.1926
927
Ek Madde 5
18.6.1934
2518
Madde 1 26.5.1927
1050
Ek Madde 1
    Madde 2     Ek Madde 2
17.1.1938
3325
Madde 1 26.5.1927
1050
Ek Madde 3
    Madde 2     Ek Madde 4
    Madde 3     Ek Madde 5
16.7.1956
6813
Madde 1 26.5.1927
1050
Ek Madde 6
16.7.1981
2493
Ek Madde 1 26.5.1927
1050
Ek Madde 7
16.4.1987
3358
Madde 11 21.6.1927
1111
Ek Madde 5
20.50.1933
2182
Madde 1 11.4.1928
1219
Ek Madde 1 
11.12.1933
2351
Madde 1 11.4.1928
1219
Ek Madde 2
25.12.1935
2876
Madde 1 11.41.1928
1219
Ek Madde 3 
6.2.1930
1557
Ek Madde  14.5.1928
1262
Ek Madde 1
16.12.1940
3940
Madde 1 14.5.1928
1262
Ek Madde 2
    Madde 2     Ek Madde 3
4.1.1943
4348
Ek Madde 1 14.5.1928
1262
Ek Madde 4
    Ek Madde 2     Ek Madde 5
    Ek Madde 3     Ek Madde 6
    Ek Madde 4     Ek Madde 7
21.5.1985
3206
Madde 83  4.4.1929
1412
Ek Madde 6
25.1.1950
5519
Madde 1 2.6.1929
1515
Ek Madde 1
    Madde 2     Ek Madde 2
7.5.1985
3196
Ek Madde 20.2.1930
1567
Ek Madde 5
14.4.1941
3998
Madde 1 3.4.1930
1580
Ek Madde 1
24.3.1950
5656
Ek Madde 1 3.4.1930
1580
Ek Madde 2
    Ek Madde 2     Ek Madde 3
    Ek Madde 3     Ek Madde 4
2.12.1960
150
Ek Madde 1 3.4.1930
1580
Ek Madde 5
    Ek Madde 2     Ek Madde 6
19.7.1963
307
Ek Madde 16 3.4.1930
1580
Ek Madde 7
19.3.1969
1136
Ek Madde 3.4.1930
1580
Ek Madde 8
20.5.1933
2183
Madde 1 22.5.1930
1632
Ek Madde 1
    Madde 2     Ek Madde 2
    Madde 3     Ek Madde 3
3.8.1942
4277
Madde 1 22.5.1930
1632
Ek Madde 4
    Madde 2     Ek Madde 5
25.5.1972
1590
Ek Madde 1 22.5.1930
1632
Ek Madde 6
10.9.1943
4488
Ek Madde 9.6.1930
1700
Ek Madde 1
30.1.1946
4843
Madde 2 23.3.1931
1776
Ek Madde 1
23.12.1940
3949
Madde 6 21.7.1931
1861
Ek Madde 1
25.4.1941
4005
Madde 1 21.7.1931
1861
Ek Madde 2
    Madde 2     Ek Madde 3
11.12.1933
2350
Madde 1 7.1.1932
1920
Ek Madde 1
    Madde 2     Ek Madde 2
12.6.1935
2780
Ek Madde 1.4.1933
2133
Ek Madde 1
16.2.1955
6477
Ek Madde 1.4.1933
2133
Ek Madde 2
10.2.1937
3123
Madde 1 14.6.1934
2510
Ek Madde 3
    Madde 2     Ek Madde 4
25.4.1938
3371
Madde 1 14.6.1934
2510
Ek Madde 5
    Madde 2     Ek Madde 6
18.6.1974
5098
Ek Madde 14.6.1934
2510
Ek Madde 7
3.8.1951
5826
Madde 2  14.6.1934
2510
Ek Madde 8
    Madde 3     Ek Madde 9
    Madde 4     Ek Madde 10
1.7.1953
6093
Ek Madde 14.6.1934
2510
Ek Madde 11
16.6.1970
1306
Ek Madde 1 14.6.1934
2510
Ek Madde 12
    Ek Madde 2     Ek Madde 13
    Ek Madde 3     Ek Madde 14
    Ek Madde 4     Ek Madde 15
    Ek Madde 5     Ek Madde 16
    Ek Madde 6     Ek Madde 17
    Ek Madde 7     Ek Madde 18
    Ek Madde 8     Ek Madde 19
    Ek Madde 9     Ek Madde 20
    Ek Madde 10     Ek Madde 21
    Ek Madde 11     Ek Madde 22
    Ek Madde 12     Ek Madde 23
    Ek Madde 13     Ek Madde 24
    Ek Madde 14     Ek Madde 25
    Ek Madde 15     Ek Madde 26
    Ek Madde 16     Ek Madde 27
    Ek Madde 17      Ek Madde 28
    Ek Madde 18     Ek Madde 29
    Ek Madde 19     Ek Madde 30
    Ek Madde 20     Ek Madde 31
    Ek Madde 21     Ek Madde 32
12.3.1954
6410
Ek Madde 9.10.1935
2825
Ek Madde 3
1.9.1956
6851
Ek Madde 1 9.10.1935
2825
Ek Madde 4
    Ek Madde 2     Ek Madde 5
    Ek Madde 3     Ek Madde 6
    Ek Madde 4     Ek Madde 7
25.7.1967
918
Madde 2 9.10.1935
2825
Ek Madde 8
29.5.1946
4910
Madde 11 29.5.1936
2996
Ek Madde 1
    Madde 12     Ek Madde 2
    Madde 13     Ek Madde 3
    Madde 14     Ek Madde 4
24.3.1950
5655
Madde 13 29.5.1936
2996
Ek Madde 5
12.6.1946
4929
Madde 1 9.6.1936
3017
Ek Madde 4
6.7.1956
6774
Madde 1 9.6.1936
3017
Ek Madde 5
24.6.1965
637
Madde 1 9.6.1936
3017
Ek Madde 6
5.3.1970
1243
Madde 1 9.6.1936
3017
Ek Madde 7
15.2.1952
5881
Ek Madde 11.12.1936
3078
Ek Madde 1
29.6.1938
3534
Madde 1 4.6.1937
3201
Ek Madde 1
28.12.1972
1649
Ek Madde 4.6.1937
3201
Ek Madde 2
    Madde 6     Ek Madde 3
19.2.1980
2261
Ek Madde 1 4.6.1937
3201
Ek Madde 4
    Ek Madde 2     Ek Madde 5
    Ek Madde 3     Ek Madde 6
    Ek Madde 4     Ek Madde 7
    Ek Madde 5     Ek Madde 8
    Ek Madde 6     Ek Madde 9
    Ek Madde 7     Ek Madde 10
    Ek Madde 8     Ek Madde 11
11.8.1982
2696
Ek Madde 9 4.65.1937
3201
Ek Madde 12
    Ek Madde 10     Ek Madde 13
    Ek Madde 11     Ek Madde 14
    Ek Madde 12     Ek Madde 15
    Ek Madde 13     Ek Madde 16
    Ek Madde 14     Ek Madde 17
    Ek Madde 15     Ek Madde 18
14.6.1948
5216
Madde 1 10.6.1938
3433
Ek Madde 1
19.7.1943
4478
Madde 2 3.7.1939
3659
Ek Madde 1
17.7.1944
4621
Madde 6 3.7.1939
3659
Ek Madde 2
    Madde 7     Ek Madde 3
    Madde 8     Ek Madde 4
    Madde 9     Ek Madde 5
1.7.1948
5236
Madde 1 18.1.1940
3780
Ek Madde 10
19.7.1943
4476
Madde 1 30.5.1940
3867
Ek Madde 1
26.12.1967
978
Ek Madde 30.5.1940
3867
Ek Madde 2
10.6.1949
5441
Ek Madde 16.12.1940
3942
Ek Madde 1
9.5.1955
6552
Madde 3 8.6.1942
4250
Ek Madde 1
    Madde 4     Ek Madde 2
27.6.1951
5797
Ek Madde 8.1.1943
4353
Ek Madde 1
7.12.1962
128
Madde 1 10.7.1944
4608
Ek Madde 1
3.6.1946
4914
Madde 1 9.7.1945
4785
Ek Madde 1
24.3.1950
5658
Madde 1 9.7.1945
4785
Ek Madde 2
1.3.1950
5565
Madde 2 9.7.1945
4792
Ek Madde 1
13.3.1950
5594
Madde 1 6.7.1948
5243
Ek Madde 1
    Madde 2     Ek Madde 2
    Madde 3     Ek Madde 3
    Madde 4     Ek Madde 4
    Madde 5     Ek Madde 5
    Madde 6     Ek Madde 6
    Madde 7     Ek Madde 7
20.7.1953
6182
Madde 3 8.7.1948
5254
Ek Madde 1
3.3.1954
6311
Madde 17 8.6.1949
5434
Ek Madde 1
    Madde 18     Ek Madde 2
29.5.1957
6981
Ek Madde 8.6.1949
5434
Ek Madde 3
7.1.1959
7184
Ek Madde 8.6.1949
5434
Ek Madde 4
28.2.1959
7242
Madde 1 8.6.1949
5434
Ek Madde 5
18.6.1964
478
Madde 2 8.6.1949
5434
Ek Madde 6
    Madde 3     Ek Madde 7
23.2.1965
545
Ek Madde 8.6.1949
5434
Ek Madde 8
7.2.1969
1101
Ek Madde 2 8.6.1949
5434
Ek Madde 9
    Ek Madde 3     Ek Madde 10
    Ek Madde 5     Ek Madde 11
    Ek Madde 6     Ek Madde 12
2.3.1970
1239
Ek Madde 1 8.6.1949
5434
Ek Madde 13
    Ek Madde 2     Ek Madde 14
8.7.1971
1425
Madde 1 8.6.1949
5434
Ek Madde 15
    Ek Madde 1     Ek Madde 16
    Ek Madde 2     Ek Madde 17
    Ek Madde 3     Ek Madde 18
    Ek Madde 5     Ek Madde 19
    Ek Madde 6     Ek Madde 20
    Ek Madde 7     Ek Madde 21
    Ek Madde 8     Ek Madde 22
    Ek Madde 9     Ek Madde 23
    Ek Madde 10     Ek Madde 24
    Ek Madde 11     Ek Madde 25
    Ek Madde 12     Ek Madde 26
    Ek Madde 13     Ek Madde 27
    Ek Madde 14     Ek Madde 28
    Madde 3     Ek Madde 29
2.6.1972
1592
Ek Madde  8.6.1949
5434
Ek Madde 30
20.5.1976
2012
Ek Madde 8.6.1949
5434
Ek Madde 31
1.6.1976
2013
Ek Madde 1 8.6.1949
5434
Ek Madde 32
    Ek Madde 2      Ek Madde 33
28.6.1978
2161
Ek Madde 1 8.6.1949
5434
Ek Madde 34
    Ek Madde 2     Ek Madde 35
    Ek Madde 3     Ek Madde 36
18.1.1979
2177
Ek Madde  8.6.1949
5434
Ek Madde 37 
24.12.1980
2363
Ek Madde 1 8.6.1949
5434
Ek Madde 38
    Ek Madde 2     Ek Madde 39
    Ek Madde 3     Ek Madde 40
28.4.1982
2665
Ek Madde 1 8.6.1949
5434
Ek Madde 41
    Ek Madde 2     Ek Madde 42
    Ek Madde 3     Ek Madde 43
    Ek Madde 4     Ek Madde 44
    Ek Madde 5     Ek Madde 45
    Ek Madde 6     Ek Madde 46
21.7.1983
2865
Ek Madde 8.6.1949
5434
Ek Madde 47
23.9.1983
2898
Ek Madde 8.6.1949
5434
Ek Madde 48
    Madde 6     Ek Madde 49
7.5.1986
3284
Ek Madde 1 8.6.1949
5434
Ek Madde 50
    Ek Madde 2     Ek Madde 51
    Ek Madde 3     Ek Madde 52
    Ek Madde 4     Ek Madde 53
    Ek Madde 5     Ek Madde 54
    Ek Madde 6     Ek Madde 55
    Ek Madde 7     Ek Madde 56
    Ek Madde 8     Ek Madde 57
    Ek Madde 9     Ek Madde 58
    Ek Madde 10     Ek Madde 59
11.9.1957
7054
Madde 1 11.2.1950
5539
Ek Madde 1
    Madde 2     Ek Madde 2
    Madde 3     Ek Madde 3
30.5.1973
1737
Ek Madde 1 11.12.1950
5539
Ek Madde 4
    Ek Madde 2     Ek Madde 5
    Ek Madde 3     Ek Madde 6
25.1.1954
6233
Ek Madde 8.3.1950
5590
Ek Madde 1
6.1.1958
7060
Madde 1 8.3.1950
5590
Ek Madde 2
24.12.1981
2567
Ek Madde 1 8.3.1950
5590
Ek Madde 3
    Ek Madde 2     Ek Madde 4
    Ek Madde 3     Ek Madde 5
17.4.1986
3277
Ek Madde 4 8.3.1950
5590
Ek Madde 6
    Ek Madde 5     Ek Madde 7
18.5.1955
6568
Madde 1 23.3.1950
5632
Ek Madde 1
23.1.1953
6026
Ek Madde 15.7.1950
5680
Ek Madde 6
24.3.1950
5654
Ek Madde 15.7.1950
5682
Ek Madde 1
7.11.1984
3073
Ek Madde 1 15.7.1950
5682
Ek Madde 2
    Ek Madde 2     Ek Madde 3 
20.5.1955
6596
Madde 2 23.5.1951
5775
Ek Madde 1
10.9.1957
7047
Madde 1 23.5.1951
5775
Ek Madde 2
    Madde 2     Ek Madde 3
1.11.1983
2936
Madde 18 5.12.1951
5846
Ek Madde 1
4.1.1961
212
Ek Madde 13.6.1952
5953
Ek Madde 4
10.6.1957
7000
Madde 1 10.7.1953
6132
Ek Madde 1
27.5.1959
7306
Madde 1 15.7.1953
6165
Ek Madde 1
27.5.1959
7305
Madde 1 27.1.1954
6237
Ek Madde 1
    Madde 2     Ek Madde 2
    Madde 3     Ek Madde 3 
10.9.1957
7048
Madde 1 28.2.1956
6683
Ek Madde 1
    Madde 2     Ek Madde 2
21.5.1970
1262
Madde 4 27.6.1956
6760
Ek Madde 8
17.4.1981
2448
Madde 2 4.7.1956
6772
Ek Madde 2
21.10.1960
107
Madde 5 9.6.1958
7126
Ek Madde 6
    Madde 6     Ek Madde 7
6.6.1985
3220
Ek Madde 11.2.1959
7201
Ek Madde 1
11.1.1983
2777
Ek Madde 29.4.1959
7258
Ek Madde 1
15.9.1960
83
Ek Madde 18.5.1959
7279
Ek Madde 1
27.9.1983
2907
Ek Madde 4.1.1961
209
Ek Madde 1
24.3.1977
2087
Madde 3 5.1.1961
222
Ek Madde 3
30.5.1963
240
Madde 3 5.1.1965
237
Ek Madde 1
25.6.1973
1760
Ek Madde 13.6.1962
53
Ek Madde 1
2.12.1969
1195
Ek Madde 11.7.1963
269
Ek Madde 1
22.6.1978
2157
Ek Madde 5.3.1964
439
Ek Madde 1
13.7.1967
899
Madde 3 17.7.1964
506
Ek Madde 1
16.6.1975
1912
Ek Madde 1 17.7.1964
506
Ek Madde 2
    Ek Madde 2     Ek Madde 3
    Ek Madde 3     Ek Madde 4
11.8.1977
2098
Ek Madde 1 17.7.1964
506
Ek Madde 5
    Ek Madde 2     Ek Madde 6
    Ek Madde 3     Ek Madde 7
11.8.1977
2099
Ek Madde 17.7.1964
506
Ek Madde 8
11.8.1977
2100
Madde 2 17.7.1964
506
Ek Madde 9
29.6.1978
2167
Ek Madde 1 17.7.1964
506
Ek Madde 10
    Ek Madde 2     Ek Madde 11
    Ek Madde 3     Ek Madde 12
    Ek Madde 4     Ek Madde 13
    Ek Madde 5     Ek Madde 14
    Ek Madde 6     Ek Madde 15 
    Ek Madde 7     Ek Madde 16
    Ek Madde 8     Ek Madde 17
29.6.1978
2167
Ek Madde 9 17.7.1964
506
Ek Madde 18
6.3.1981
2422
Madde 19 17.7.1964
506
Ek Madde 19
    Ek Madde 1     Ek Madde 20
    Ek Madde 2     Ek Madde 21
    Ek Madde 3     Ek Madde 22
    Ek Madde 4     Ek Madde 23
    Ek Madde 5     Ek Madde 24
11.12.1981
2564
Ek Madde 2 17.7.1964
506
Ek Madde 25
20.3.1985
3168
Ek Madde 17.7.1964
506
Ek Madde 26
24.12.1985
3246
Madde 3 17.7.1964
506
Ek Madde 27
    Ek Madde 1     Ek Madde 28
    Ek Madde 2     Ek Madde 29
    Ek Madde 3     Ek Madde 30
29.4.1986
3279
Ek Madde 1 17.7.1964
506
Ek Madde 31
    Ek Madde 2     Ek Madde 32
20.6.1987
3395
Ek Madde 1 17.7.1964
506
Ek Madde 33
    Ek Madde 2     Ek Madde 34
    Ek Madde 3     Ek Madde 35
14.2.1985
3153
Madde 36 17.7.1964
507
Ek Madde 7
    Madde 39     Ek Madde 8
11.7.1984
3035
Madde 20 8.6.1965
625
Ek Madde 5
29.12.1966
819
Madde 1 14.7.1965
657
Ek Madde 1
    Madde 2     Ek Madde 2
    Madde 3     Ek Madde 3
    Madde 4     Ek Madde 4
    Madde 5     Ek Madde 5
5.12.1968
1069
Ek Madde 1 14.7.1965
657
Ek Madde 6
    Ek Madde 2     Ek Madde 7
31.7.1970
1327
Ek Madde 1 14.7.1965
657
Ek Madde 8
    Ek Madde 2     Ek Madde 9
    Ek Madde 3     Ek Madde 10
    Ek Madde 4     Ek Madde 11
    Madde 92     Ek Madde 12
    Madde 93     Ek Madde 13
15.5.1975
1897
Madde 3 14.7.1965
657
Ek Madde 14
    Madde 4     Ek Madde 15
    Madde 5     Ek Madde 16
    Madde 6     Ek Madde 17
20.2.1979
2183
Madde 2 14.7.1965
657
Ek Madde 18
12.5.1982
2670
Ek Madde 1 14.7.1965
657
Ek Madde 19
    Ek Madde 2     Ek Madde 20
    Ek Madde 3     Ek Madde 21
30.12.1982
2771
Madde 10 14.7.1965
657
Ek Madde 22
25.7.1967
920
Ek Madde 14.7.1966
772
Ek Madde 1
16.10.1981
2534
Ek Madde 21.2.1967
832
Ek Madde 1
7.3.1985
3162
Ek Madde 1 21.2.1967
832
Ek Madde 2
    Ek Madde 2     Ek Madde 3
    Ek Madde 3     Ek Madde 4
2.7.1951
5802
Madde 1 27.7.1967
926
Ek Madde 21
31.7.1970
1323
Madde 18 27.7.1967
926
Ek Madde 22
13.11.1969
1189
Madde 3 23.1.1968
991
Ek Madde 3
    Madde 5     Ek Madde 4
28.5.1986
3291
Madde 17 9.5.1969
1177
Ek Madde 1
    (fıkra üç)    
6.12.1984
3098
Ek Madde 14.1.1970
1211
Ek Madde 1
29.11.1984
3089
Ek Madde 29.7.1970
1318
Ek Madde 1
15.5.1986
3288
Madde 8 22.3.1971
1380
Ek Madde 1
    Madde 9     Ek Madde 2
22.2.1979
2184
Ek Madde 25.8.1971
1475
Ek Madde 1
5.5.1981
2457
Ek Madde 25.8.1971
1475
Ek Madde 2
15.11.1984
3080
Madde 6 5.5.1972
1587
Ek Madde 5
25.12.1981
2568
Madde 4 4.7.1972
1602
Ek Madde 1
27.10.1981
2546
Ek Madde 20.3.1981
2431
Ek Madde 1
23.5.1984
3009
Madde 14 20.11.1981
2560
Ek Madde 4
5.6.1986
3305
Ek Madde 4 20.11.1981
2560
Ek Madde 5
    Ek Madde 5     Ek Madde 6
9.11.1983
2947
Madde 2 17.6.1982
2684
Ek Madde 1
12.3.1985
3164
Ek Madde 4.2.1983
2797
Ek Madde 1
18.6.1987
3389
Madde 11 28.3.1983
2809
Ek Madde 1
    Ek Madde     Ek Madde 2
27.6.1984
3032
Ek Madde 22.4.1983
2820
Ek Madde 1
21.5.1987
3370
Ek Madde 1 22.4.1983
2820
Ek Madde 2
    Ek Madde 2     Ek Madde 3
28.8.1983
2882
Ek Madde 5.5.1983
2821
Ek Madde 1
3.6.1986
3299
Ek Madde 5.5.1983
2822
Ek Madde 1
17.6.1987
3386
Ek Madde 21.7.1983
2863
Ek Madde 1
4.6.1986
3301
Ek Madde 9.8.1983
2872
Ek Madde 1
14.11.1984
3076
Ek Madde 25.10.1983
2935
Ek Madde 1
18.5.1987
3366
Madde 11 24.2.1984
2981
Ek Madde 5

2 SAYILI LİSTE

                                                                                                             GEÇİCİ MADDENİN
                        GEÇİCİ MADDE EKLEYEN KANUNUN             EKLENDİĞİ ANA KANUNUN
 

Tarihi:
Numarası:
Geçici Madde No:  Tarihi: 
Numarası:
Geçici Maddenin Yeni No:
22.4.1925 657 Maddei Muvakkate 22.4.1925 657 Geçici Madde 1
2.1.1961 203 Geçici Madde 22.4.1925 657 Geçici Madde 2
17.5.1961 303 Geçici Madde 21.6.1927 1111 Geçici Madde 24 
3.4.1930 1580 Muvakkat Madde 3.4.1930 1580 Geçici Madde 1
9.7.1953 61274 Muvakkat Madde 3.4.1930 1580 Geçici Madde 2
2.12.1960 150 Geçici Madde 3.4.1930 1580 Geçici Madde 3
22.5.1930 1632 Muvakkat Madde 22.5.1930 1632 Geçici Madde 1
10.6.1930 1702 Muvakkat Madde 10.6.1930 1702 Geçici Madde 1
21.5.1955 621 Muvakkat Madde 26.3.1931 1782 Geçici Madde 1
7.1.1932 1918 Muvakkat Madde 7.1.1932 1918 Geçici Madde 1
9.3.1932 2004 Muvakkat Madde 9.6.1932 2004 Geçici Madde 1 
12.6.1933 2313 Muvakkat Madde 12.6.1933 2313 Geçici Madde 1
5.7.1934 2582 Muvakkat Madde 5.7.1934 2582 Geçici Madde 1
22.12.1934 2644 Muvakkat Madde 22.12.1934 2644 Geçici Madde 1
5.6.1935 2762 Muvakkat Madde 5.6.1935 2762 Geçici Madde 1
7.2.1958 7075 Muvakkat Madde 7.6.1935 2767 Geçici Madde 1
9.10.1935 2825 Muvakkat Madde 9.10.1935 2825 Geçici Madde 1
27.11.1935 2852 Muvakkat Madde 27.11.1935 2852 Geçici Madde 1
8.6.1936 3007 Muvakkat Madde 8.6.1936 3007 Geçici Madde 1
11.6.1936 3039 Muvakkat Madde 11.6.1936 3039 Geçici Madde 1
12.6.1936 3054 Muvakkat Madde 12.6.1936 3054 Geçici Madde 1
11.12.1936 3078 Muvakkat Madde 11.12.1936 3078 Geçici Madde 1
19.4.1937 3153 Muvakkat Madde 19.4.1937 3153 Geçici Madde 1
8.8.1961 342 Geçici Madde 1 4.6.1937 3201 Geçici Madde 6
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 7
    Geçici Madde 3     Geçici Madde 8
28.12.1972 1649 Geçici Madde 1 4.6.1937 3201 Geçici Madde 9
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 10
19.2.1980 2261 Geçici Madde 1 4.6.1937 3201 Geçici Madde 11
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 12
    Geçici Madde 3     Geçici Madde 13
    Geçici Madde 4     Geçici Madde 14
1.4.1981 2445 Geçici Madde 4.6.1937 3201 Geçici Madde 15
11.6.1937 3424 Geçici Madde 11.6.1937 3242 Geçici Madde 1
17.6.1938 3458 Muvakkat Madde 17.6.1938 3458 Geçici Madde 1
Tarihi:
Numarası:
Geçici Madde No:  Tarihi: 
Numarası:
Geçici Maddenin Yeni No:
24.6.1938 3488 Muvakkat Madde 24.6.1938 3488 Geçici Madde 1
29.6.1938 3533 Muvakkat Madde 29.6.1938 3533 Geçici Madde 1
30.12.1981 2570 Geçici Madde 29.6.1938 3533 Geçici Madde 2
26.6.1939 3653 Muvakkat Madde 26.6.1939 3653 Geçici Madde 1
30.5.1940 3867 Muvakkat Madde 30.5.1940 3867 Geçici Madde 1
18.12.1940 3944 Muvakkat Madde 18.12.1940 3944 Geçici Madde 1
11.8.1941 4104 Muvakkat Madde 11.8.1941 4104 Geçici Madde 1
10.4.1944 4541 Muvakkat Madde 10.4.1944 4541 Geçici Madde 1
18.7.1944 4626 Muvakkat Madde 18.7.1944 4626 Geçici Madde
28.5.1965 618 Geçici Madde 13.6.1945 4759 Geçici Madde 9
23.6.1981 2480 Geçici Madde 13.6.1945 4759 Geçici Madde 10
14.10.1983 2921 Geçici Madde 1 13.6.1945 4759 Geçici Madde 11
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 12
25.6.1945 4768 Geçici Madde  25.6.1945 4768 Geçici Madde 1
9.7.1945 4792 Geçici Madde 9.7.1945 4792 Geçici Madde 1
28.6.1978 2158 Geçici Madde 1 9.7.1945 4792 Geçici Madde 2
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 3
26.3.1982 2645 Geçici Madde 9.7.1945 4792 Geçici Madde 4
4.6.1986 3300 Geçici Madde 1 9.7.1945 4792 Geçici Madde 5
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 6
21.1.1946 4837 Geçici Madde 21.1.1946 4837 Geçici Madde 1
10.6.1946 4922 Geçici Madde 10.6.1946 4922 Geçici Madde 1
30.5.1949 5401 Geçici Madde 30.5.1949 5401 Geçici Madde 1
7.4.1965 575 Geçici Madde  30.5.1949 5401 Geçici Madde 2
19.9.1963 335   8.6.1949 5434 Geçici Madde 112
18.6.1964 478 Geçici Madde 1 8.9.1949 5434 Geçici Madde 113
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 114
    Geçici Madde 3     Geçici Madde 115
    Geçici Madde 4     Geçici Madde 116
    Geçici Madde 5     Geçici Madde 117
    Geçici Madde 6     Geçici Madde 118
23.2.1965 545 Geçici Madde 8.6.1949 5434 Geçici Madde 119
15.7.1965 670 Geçici Madde 8.6.1949 5434 Geçici Madde 120
7.2.1969 1101 Geçici Madde 1 8.6.1949 5434 Geçici Madde 121
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 122
    Geçici Madde 3     Geçici Madde 123
    Geçici Madde 4     Geçici Madde 124
    Geçici Madde 5     Geçici Madde 125
    Geçici Madde 6     Geçici Madde 126
    Geçici Madde 7     Geçici Madde 127
    Geçici Madde 8     Geçici Madde 128
    Geçici Madde 9     Geçici Madde 129
2.3.1970 1239 Geçici Madde 8.6.1949 5434 Geçici Madde 130
1.3.1971 1377 Geçici Madde 1 8.6.1949 5434 Geçici Madde 131
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 132
8.7.1971 1425 Geçici Madde 1 8.6.1949 5434 Geçici Madde 133
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 134
    Geçici Madde 3     Geçici Madde 135
    Geçici Madde 4     Geçici Madde 136
    Geçici Madde 5     Geçici Madde 137
    Geçici Madde 6     Geçici Madde 138
    Geçici Madde 7     Geçici Madde 139
    Geçici Madde 8     Geçici Madde 140
    Geçici Madde 9     Geçici Madde 141
    Geçici Madde 10     Geçici Madde 142
    Geçici Madde 11     Geçici Madde 143
    Geçici Madde 12     Geçici Madde 144
    Geçici Madde 13     Geçici Madde 145
    Geçici Madde 14     Geçici Madde 146
    Geçici Madde 15     Geçici Madde 147
    Geçici Madde 16     Geçici Madde 148
    Geçici Madde 17     Geçici Madde 149
    Geçici Madde 18     Geçici Madde 150
    Geçici Madde 19     Geçici Madde 151
    Geçici Madde 20     Geçici Madde 152
    Geçici Madde 21     Geçici Madde 153
    Geçici Madde 22     Geçici Madde 154
    Geçici Madde 23     Geçici Madde 155
    Geçici Madde 24     Geçici Madde 156
    Geçici Madde 25     Geçici Madde 157
2.6.1972 1592 Geçici Madde 1 8.6.1949 5434 Geçici Madde 158
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 159
    Geçici Madde 3     Geçici Madde 160 
22.9.1972 1623 Geçici Madde 1  8.6.1949 5434 Geçici Madde 161
Tarihi:
Numarası:
Geçici Madde No:  Tarihi: 
Numarası:
Geçici Maddenin Yeni No:
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 162
    Geçici Madde 3     Geçici Madde 163
    Geçici Madde 4     Geçici Madde 164
26.6.1973 1782 Geçici Madde 8.6.1949 5434 Geçici Madde 165
18.3.1976 1976 Geçici Madde 1 8.6.1949 5434 Geçici Madde 166
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 167
1.6.1976 2013 Geçici Madde 1 8.6.1949 5434 Geçici Madde 168
15.6.1978 2149 Geçici Madde  8.6.1949 5434 Geçici Madde 169
29.6.1978 2168 Geçici Madde 1 8.6.1949 5434 Geçici Madde 170
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 171
13.11.1981 2559 Geçici Madde 1 8.6.1949 5434 Geçici Madde 172
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 173
23.9.1983 2898 Geçici Madde 1 8.6.1949 5434 Geçici Madde 174
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 175
14.3.1985 3166 Geçici Madde 1 8.6.1949 5434 Geçici Madde 176
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 177
7.5.1986 3284 Geçici Madde 1 8.6.1949 5434 Geçici Madde 178
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 179
    Geçici Madde 3     Geçici Madde 180
    Geçici Madde 4     Geçici Madde 181
    Geçici Madde 5     Geçici Madde 182
    Geçici Madde 6     Geçici Madde 183
    Geçici Madde 7     Geçici Madde 184
    Geçici Madde 8     Geçici Madde 185
    Geçici Madde 9     Geçici Madde 186
    Geçici Madde 10     Geçici Madde 187
    Geçici Madde 11     Geçici Madde 188
    Geçici Madde 12     Geçici Madde 189
    Geçici Madde 13     Geçici Madde 190
    Geçici Madde 14     Geçici Madde 191
    Geçici Madde 15     Geçici Madde 192
17.4.1986 3277 Geçici Madde 1 8.3.1950 5590 Geçici Madde 9
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 10
    Geçici Madde 3     Geçici Madde 11
    Geçici Madde 4     Geçici Madde 12
    Geçici Madde 5     Geçici Madde 13
11.5.1976 2009 Geçici Madde 15.7.1950 5682 Geçici Madde 1
23.5.1951 5775 Geçici Madde 23.5.1951 5775 Geçici Madde 1 
25.6.1973 1761 Geçici Madde 13.6.1952 5953 Geçici Madde4
11.2.1957 6909 Muvakkat Madde 23.1.1953 6023 Geçici Madde 5
10.6.1957 7000 Muvakkat Madde 10.7.1953 6132 Geçici Madde 1
3.4.1986 3272 Geçici Madde 11.1.1954 6219 Geçici Madde 3
27.1.1954 6236 Geçici Madde 27.1.1954 6236 Geçici Madde 1
11.12.1981 2562 Geçici Madde 1 10.2.1954 6245 Geçici Madde 3
15.2.1954 6269 Geçici Madde 15.2.1954 6269 Geçici Madde 1
25.2.1954 6283 Geçici Madde 25.2.1954 6283 Geçici Madde 1
30.3.1955 6529 Muvakkat Madde 30.3.1955 6529 Geçici Madde 1
11.10.1983 2912 Geçici Madde 18.5.1955 6570 Geçici Madde 3
15.1.1985 3151 Geçici Madde 18.5.1955 6570 Geçici Madde 4
25.1.1956 6643 Muvakkat Madde 25.1.1956 6643 Geçici Madde 1
8.1.1985 3145 Geçici Madde 25.1.1956 6643 Geçici Madde 2
15.2.1956 6660 Muvakkat Madde 15.2.1956 6660 Geçici Madde 1
15.2.1956 6664 Muvakkat Madde 15.2.1956 6664 Geçici Madde 1
4.7.1956 6772 Muvakkat Madde 4.7.1956 6772 Geçici Madde 1
17.4.1957 6948 Muvakkat Madde 17.4.1957 6948 Geçici Madde 1
10.9.1957 7044 Muvakkat Madde 10.9.1957 7044 Geçici Madde 1
25.6.1958 7163 Muvakkat Madde 25.6.1958 7163 Geçici Madde 1
29.4.1959 7258 Muvakkat Madde 29.4.1959 7258 Geçici Madde 1
13.7.1984 3040 Geçici Madde 29.4.1958 7258 Geçici Madde 2
8.6.1959 7336 Muvakkat Madde 8.6.1959 7336 Geçici Madde 1
29.7.1970 1318 Geçici Madde 1 8.6.1959 7338 Geçici Madde 3
6.5.1960 7471 Muvakkat Madde 6.5.1960 7471 Geçici Madde 1
6.5.19360 7472 Muvakkat Madde 6.5.1960 7472 Geçici Madde 1
24.10.1960 108 Geçici Madde 24.10.1960 108 Geçici Madde 1
18.11.1960 132 Geçici Madde 18.11.1960 132 Geçici Madde 1
17.4.1981 2449 Geçici Madde 18.11.1960 132 Geçici Madde 2
16.5.1985 3205 Geçici Madde 1 18.11.1960 132 Geçici Madde 3
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 4
16.12.1960 167 Geçici Madde 16.12.1960 167 Geçici Madde 1
16.12.1960 168 Geçici Madde 16.12.1960 168 Geçici Madde 1
27.12.1960 182 Geçici Madde 27.12.1960 182 Geçici Madde 1
4.1.1961 209 Geçici Madde 4.1.1961 209 Geçici Madde 1
8.5.1969 1175 Geçici Madde 5.1.1961 224 Geçici Madde 4
17.7.1972 1611 Geçici Madde 1 26.10.1963 357 Geçici Madde 3
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 4
    Geçici Madde 3     Geçici Madde 5
16.1.1964 378 Geçici Madde 16.1.1964 378 Geçici Madde 1
14.7.1964 500 Geçici Madde 14.7.1964 500 Geçici Madde 1
10.6.1975 1908 Geçici Madde 1 14.7.1964 500 Geçici Madde 2
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 3
    Geçici Madde 3     Geçici Madde 4
23.10.1969 1186 Geçici Madde 1 17.7.1964 506 Geçici Madde 23
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 24
    Geçici Madde 3   Geçici Madde 25
    Geçici Madde 4     Geçici Madde 26
    Geçici Madde 5     Geçici Madde 27
7.3.1973 1698 Geçici Madde 1 17.7.1964 506 Geçici Madde 28
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 29
    Geçici Madde 3     Geçici Madde 30
    Geçici Madde 4     Geçici Madde 31 
21.6.1973 1753 Geçici Madde 1 17.7.1964 506 Geçici Madde 32
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 33
16.6.1975 1912 Geçici Madde 1 17.7.1964 506 Geçici Madde 34
    Geçici Madde 2 17.7.1964 506 Geçici Madde 35
    Geçici Madde 3     Geçici Madde 36
    Geçici Madde 4     Geçici Madde 37
    Geçici Madde 5     Geçici Madde 38
    Geçici Madde 6     Geçici Madde 39
    Geçici Madde 7     Geçici Madde 40 
11.5.1976 1992 Geçici Madde 17.7.1964 506 Geçici Madde 41
11.8.1977 2098 Geçici Madde 1 17.7.1964 506 Geçici Madde 42 
11.8.1977 2099 Geçici Madde  17.7.1964 506 Geçici Madde 43
29.6.1978 2167 Geçici Madde 1 17.7.1964 506 Geçici Madde 44
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 45
    Geçici Madde 3     Geçici Madde 46
    Geçici Madde 4     Geçici Madde 47
    Geçici Madde 5     Geçici Madde 48
    Geçici Madde 6     Geçici Madde 49
6.3.1981 2422 Geçici Madde 1 17.7.1964 506 Geçici Madde 50
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 51
    Geçici Madde 3     Geçici Madde 52
    Geçici Madde 4     Geçici Madde 53
11.12.1981 2564 Geçici Madde 1 17.7.1964 506 Geçici Madde 54
24.10.1983 2934 Geçici Madde 1 17.7.1964 506 Geçici Madde 55
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 56
    Geçici Madde 3     Geçici Madde 57
17.11.1983 2959 Geçici Madde 1 17.7.1964 506 Geçici Madde 58
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 59
20.3.1985 3168 Geçici Madde 1 17.7.1964 506 Geçici Madde 60
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 61
    Geçici Madde 3     Geçici Madde 62
    Geçici Madde 4     Geçici Madde 63
24.12.1985 3246 Geçici Madde 1 17.7.1964 506 Geçici Madde 64
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 65
20.6.1987 3395 Geçici Madde 1 17.7.1964 506 Geçici Madde 66
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 67
    Geçici Madde 3     Geçici Madde 68
    Geçici Madde 4     Geçici Madde 69
    Geçici Madde 5   Geçici Madde 70
31.3.1965 555 Geçici Madde 31.3.1965 555 Geçici Madde 1
20.4.1965 581 Geçici Madde 20.4.1965 581 Geçici Madde 1
8.6.1965 625 Geçici Madde 8.6.1965 625 Geçici Madde 1
12.5.1982 2670 Geçici Madde 1 14.7.1965 657 Geçici Madde 26 
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 27
    Geçici Madde 3     Geçici Madde 28
    Geçici Madde 4     Geçici Madde 29
    Geçici Madde 5     Geçici Madde 30
7.2.1967 828 Geçici Madde  7.2.1967 828 Geçici Madde 1
4.7.1975 1926 Geçici Madde 20.4.1967 854 Geçici Madde 1
13.11.1969 1189 Geçici Madde 1 23.1.1968 991 Geçici Madde 11
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 12
    Geçici Madde 3     Geçici Madde 13
    Geçici Madde 4     Geçici Madde 14
    Geçici Madde 5     Geçici Madde 15
    Geçici Madde 6     Geçici Madde 16
17.3.1969 1135 Geçici Madde  17.3.1969 1135 Geçici Madde 1
5.5.1976 1988 Geçici Madde 1 17.3.1969 1135 Geçici Madde 2
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 3
24.4.1969 1163 Geçici Madde 24.4.1969 1163 Geçici Madde 1
8.6.1981 2475 Geçici Madde 24.4.1969 1163 Geçici Madde 2
25.12.1969 1196 Geçici Madde 25.12.1969 1196 Geçici Madde 1
25.8.1971 1473 Geçici Madde 25.8.1971 1473 Geçici Madde 1
4.7.1975 1927 Geçici Madde 25.8.1971 1475 Geçici Madde 5
22.2.1979 2184 Geçici Madde 25.8.1971 1475 Geçici Madde 6
5.5.1981 2457 Geçici Madde 1 25.8.1971 1475 Geçici Madde 7
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 8
    Geçici Madde 3     Geçici Madde 9
29.7.1983 2869 Geçici Madde 1 25.8.1971 1475 Geçici Madde 10
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 11
23.4.1981 2451 Geçici Madde  23.4.1981 2451 Geçici Madde 1
22.7.1981 2495 Geçici Madde 22.7.1981 2495 Geçici Madde 1
2.10.1981 2531 Geçici Madde 2.10.1981 2351 Geçici Madde 1
29.2.1984 2984 Geçici Madde 4.11.1981 2547 Geçici Madde 2
6.11.1981 2548 Geçici Madde 6.11.1981 2548 Geçici Madde 1
23.5.1985 3009 Geçici Madde 1 20.11.19 2560 Geçici Madde 7
    Geçici Madde 2     Geçici Madde 8
    Geçici Madde 3     Geçici Madde 9
5.6.1986 3305 Ek Geçici Madde 4 20.11.1981 2560 Geçici Madde 10
27.6.1984 3032 Geçici Madde 11 22.4.1983 2820 Geçici Madde 13
23.8.1986 3270 Geçici Madde 13 22.4.1983 2820 Geçici Madde 14
21.5.1987 3370 Geçici Madde 14 22.4.1983 2820 Geçici Madde 15
24.5.1983 2827 Geçici Madde 24.5.1983 2827 Geçici Madde 1
10.6.1983 2840 Geçici Madde 10.6.1983 2840 Geçici Madde 1
23.6.1983 2857 Geçici Madde 23.6.1983 2857 Geçici Madde 1
23.6.1983 2860 Geçici Madde 23.6.1983 2860 Geçici Madde 1
9.8.1983 2871 Geçici Madde 9.8.1983 2871 Geçici Madde 1
9.8.1983 2872 Geçici Madde 9.8.1983 2872 Geçici Madde 1
9.8.1983 2873 Geçici Madde 9.8.1983 2873 Geçici Madde 1
12.10.1983 2916 Geçici Madde 12.10.1983 2916 Geçici Madde 1
17.10.1983 2925 Geçici Madde 17.10.1983 2925 Geçici Madde 1
25.10.1983 2935 Geçici Madde 25.10.1983 2935 Geçici Madde 1
4.11.1983 2941 Geçici Madde 4.11.1983 2941 Geçici Madde 1
29.2.1984 2983 Geçici Madde 29.2.1984 2983 Geçici Madde 1
16.5.1984 3007 Geçici Madde 16.5.1984 3007 Geçici Madde 1
1.11.1984 3071 Geçici Madde 1.11.1984 3071 Geçici Madde 1
19.3.1985 3167 Geçici Madde 19.3.1985 3167 Geçici Madde 1
8.5.1986 3285 Geçici Madde 8.5.1986 3285 Geçici Madde 1
4.11.1986 3315 Geçici Madde 4.11.1986 3315 Geçici Madde 1

3 SAYILI LİSTE

                                                                                                             GEÇİCİ MADDENİN
                        GEÇİCİ MADDE EKLEYEN KANUNUN       EKLENDİĞİ ANA KANUNUN
 

Tarihi:
Numarası:
Geçici Madde Numarası:  Tarihi: 
Numarası:
Geçici Maddenin Yeni Numarası:
12.12.1980
2358
Ek Geçici Madde  8.6.1949
5434
Ek Geçici Madde 4
24.12.1980
2363
Ek Geçici Madde 1 8.6.1949
5434
Ek Geçici Madde 5
    E k Geçici Madde 2     Ek Geçici Madde 6
18.9.1981
2525
Ek Geçici Madde  8.6.1949
5434
Ek Geçici Madde 7
22.10.1981
2540
Ek Geçici Madde 8.6.1949
5434
Ek Geçici Madde 8
6.11.1981
2551
Ek Geçici Madde 1 8.6.1949
54.34
Ek Geçici Madde 9
    Ek Geçici Madde 2     Ek Geçici Madde 10
    Ek Geçici Madde 3     Ek Geçici Madde 11
    Ek Geçici Madde 4     Ek Geçici Madde 12
    Ek Geçici Madde 5     Ek Geçici Madde 13
    Ek Geçici Madde 6     Ek Geçici Madde 14
13.11.1981
2559
Ek Geçici Madde 1 8.6.1949
5434
Ek Geçici Madde 15
    Ek Geçici Madde 2     Ek Geçici Madde 16
    Ek Geçici Madde 3     Ek Geçici Madde 17
    Ek Geçici Madde 4     Ek Geçici Madde 18
28.4.1982
2665
Ek Geçici Madde 1  8.6.1949
5434
Ek Geçici Madde 19
    Ek Geçici Madde 2     Ek Geçici Madde 20
23.6.1983
2852
Ek Geçici Madde 8.6.1949
5434
Ek Geçici Madde 21
22.9.1983
2889
Ek Geçici Madde 8.6.1949
5434
Ek Geçici Madde 22
20.2.1979
2182
Ek Geçici Madde 1 14.7.1965
657
Ek Geçici Madde 55
    Ek Geçici Madde 2     Ek Geçici Madde 56
    Ek Geçici Madde 3     Ek Geçici Madde 57
10.12.1982
2762
Ek Geçici Madde 20.4.1967
854
Ek Geçici Madde 1
17.6.1982
2682
Ek Geçici Madde 5 13.5.1971
1402
Ek Geçici Madde 4
27.3.1979
2218
Ek Geçici Madde 4.8.1971
1462
Ek Geçici Madde 1
10.12.1982
2762
Ek Geçici Madde 25.8.1971
1475
Ek Geçici Madde 1