Ticaret Mevzuatı  
 TOPLU KONUT KANUNU K.H.K.
KHK/513       1211 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI KANUNU 3182 SAYILI 
                    BANKALAR KANUNU, 2983 SAYILI TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ 
                    HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN, 2985 SAYILI TOPLU KONUT KANUNU, 7.11.1985 
                    TARİHLİ VE 3238 SAYILI KANUN, 2499 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA 
                    DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE 1177 SAYILI TÜTÜN TEKELİ KANUNUNUN BAZI 
                    MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN 
                    ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUNUNA EK MADDELER EKLENMESİNE İLİŞKİN 
                    KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KHK/304 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA 223 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME