Bakanlıklar Mevzuatı  
ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN K.H.K
 
KHK/528 2992 SAYILI ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULU HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNDE VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EKLİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KHK/520 2992 SAYILI ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABÜLÜ HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİYLE VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EKLİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KHK/293 29/3/1984 TARİHLİ VE 2992 SAYILI, 13/5/1981 TARİHLİ VE 2461 SAYILI,12/6/1979 TARİHLİ VE 2247 SAYILI KANUNLARIN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME