Bakanlıklar Mevzuatı  

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN K.H.K
KHK/494 3142 VE 657 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KHK/384 3143 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE 190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KHK/303 SİGORTA ŞİRKETLERİ HİZMETLERİNİN BAŞBAKANLIĞA DEVRİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARANAME