Bakanlıklar Mevzuatı  
 

K.H.K
 
KHK/618 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞKİLATININ KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KHK/448 9/1/1985 TARİHLİ VE 3146 SAYILI KANUN İLE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE BAĞLI CETVELDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME