Bakanlıklar Mevzuatı  
K.H.K
KHK/609 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KHK/581 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KHK/576 DOĞAL AFETLERDE YAPILACAK YARDIMLARIN DÜZENLENMESİ İLE VERGİLERİN ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASINA VEBAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME