Bakanlıklar Mevzuatı  
 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ K.H.K
KHK/505        ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 
                     KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ 
                     TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 186 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 
                     BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 
                     DEĞİŞTİRİLEREK KABÜLÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 
                     KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME