Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 BANKALAR KANUNUN K.H.K.
KHK/512        BANKALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKÜMÜNDE
                     KARARNAME
KHK/513       1211 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI KANUNU 3182 SAYILI
                    BANKALAR KANUNU, 2983 SAYILI TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ
                    HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN, 2985 SAYILI TOPLU KONUT KANUNU, 7.11.1985
                    TARİHLİ VE 3238 SAYILI KANUN, 2499 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA
                    DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE 1177 SAYILI TÜTÜN TEKELİ KANUNUNUN BAZI
                    MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN
                    ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUNUNA EK MADDELER EKLENMESİNE İLİŞKİN
                    KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME