Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
 
 UZMAN ER VE ERBAŞ KANUNU K.H.K
 
KHK/489           UZMAN ERBAŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE  
                        KARARNAME
KHK/460           UZMAN ERBAŞ KANUNUNUN BAZI MADDELERİ İLE ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU
                        KANUNUNUN 17 NCİ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 
                        HÜKMÜNDE KARARNAME